SWISSMED 

 Gdańska  Morena
ul. Jaśkowa Dolina 132, 
 W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ZAKRESU OBOWIĄZKÓW w GUMED
JESTEM ZMUSZONA ZREZYGNOWAĆ Z PRACY W SWISSMEDZIE -
- PROSZĘ O WYROZUMIAŁOŚĆ
I POLECAM DERMATOLOGÓW PRACUJĄCYCH W PLACÓWCE    

 
dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska Wojdyło, prof. nadzw. GUMed,  Gdynia ul. Batalionów Chłopskich 24;
tel
(058) 661-61-92, 607-297-835