Dr n. med, Małgorzata Sokołowska Wojdyło; lekarz, specjalista dermatologii i wenerologii. Adiunkt w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku.

W 1991 matura w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, klasa matematyczna, ukończona z medalem Primus Inter Pares. 1997 dyplom na Wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ( stypendium przygotowujące do do zawodu asystenta w Klinice i Katedrze Chorób Skórnych i Wenerycznych AMG w latach 1996-97). 1998 -2002 studia doktoranckie w Klinice i Katedrze Chorób Skórnych i Wenerycznych AMG, 1999 II fakultet: studia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-AMG, 2005 tytuł specjalisty dermatologa wenerologa.1997-98 staż podyplomowy na AMG w Szpitalu Klinicznym, od 1998 asystent w Klinice i Katedrze Chorób Skórnych i Wenerycznych AMG, od 2006 adiunkt i starszy asystent UCK. 1999 -2006 lekarz dermatolog w przychodniach: Revimed w Gdańsku oraz Medyk w Starogardzie Gdańskim i Zblewie. Od 2000 własny gabinet lekarski: obecnie ISPL w Gdyni na ul. Batalionów Chłopskich 24 ( Derm Art) oraz w Gdyni na ul. Biskupa Dominika 10 ( evi med). Od 2007 członek zarządu OZZL  Od 2008 roku konsultant medyczny w dziedzinie dermatologii i kosmetologii w General Topics s.r.l. Salo, Italy. Od 2009 roku Prezes Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. Od stycznia 2012 roku  stopień naukowy doktora habilitowanego.


Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora GUMed I stopnia w kategorii osiągnięć dydaktycznych za książkę Pierwotne Chłoniaki Skóry (2009)
 • W 2007 roku zajęcie 13 miejsca pośród 1000 pracowników AMG pod względem ilości publikacji naukowych.
 • Nagroda Rektora AMG I stopnia za badania nad receptorami chemokin oraz antygenem CD26 w chłoniakach pierwotnie skórnych z komórek T.( 2006)
 • Nagroda im. prof. Feliksa Wąsika za najlepsza opublikowana pracę na temat onkologii dermatologicznej. (2005)
 • Nagroda La Fondation La Roche Posay za najlepsza publikację naukową. (2005)
 • Wyróżnienie za najlepszy poster naukowy na 5th Congress of the Baltic Association of Dermatovenerology. (2005)
 • Stypendium Gerdy Frentz - Spring Symposium EADV ( Sofia 2005)
 • Stypendium Otto Braun Falco. (2002 - 2003)

Członkostwo:

 • European Society for Deramatological Research  od 2005
 • European Academy of Dermatology and Venerology od 2005
 • Polskie Towarzystwo Dermatologiczne  od 2000
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy od 2007

 
dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska Wojdyło, prof. nadzw. GUMed,  Gdynia ul. Batalionów Chłopskich 24;
tel
(058) 661-61-92, 607-297-835