1.
 The frequencies of haplotypes defined by three polymorphisms of the IL-31 gene: -1066, -2057, and IVS2+12 in Polish patients with atopic dermatitis.

Sokołowska-Wojdyło M, Gleń J, Zabłotna M, Rębała K, Trzeciak M, Sikorska M, Ruckemann-Dziurdzińska K, Nedoszytko B, Florek A, Nowicki R.

Int J Dermatol. 2015 Jan;54(1):62-7. doi: 10.1111/ijd.12666.

2.

 Il-31 Does not Correlate to Pruritus Related to Early Stage Cutaneous T-cell Lymphomas but is Involved in Pathogenesis of the Disease.

Malek M, Gleń J, Rębała K, Kowalczyk A, Sobjanek M, Nowicki R, Ruckemann-Dziurdzińska K, Sokołowska-Wojdyło M.

Acta Derm Venereol. 2014 Aug 28. doi: 10.2340/00015555-1958. [Epub ahead of print]

3.

Chemokines and cytokines network in the pathogenesis of the inflammatory skin diseases: atopic dermatitis, psoriasis and skin mastocytosis.

Nedoszytko B, Sokołowska-Wojdyło M, Ruckemann-Dziurdzińska K, Roszkiewicz J, Nowicki RJ.

Postepy Dermatol Alergol. 2014 May;31(2):84-91. doi: 10.5114/pdia.2014.40920. Epub 2014 Apr 22. Review.

4.

The -1154 G/A VEGF gene polymorphism is associated with the incidence of basal cell carcinoma in patients from northern Poland.

Sobjanek M, Zabłotna M, Lesiak A, Michajłowski I, Szczerkowska-Dobosz A, Sokolowska-Wojdylo M, Nowicki R.

Arch Dermatol Res. 2014 Aug;306(6):539-44. doi: 10.1007/s00403-014-1471-9. Epub 2014 Jun 6.

5.

Polish Lymphoma Research Group Experience With Bexarotene in the Treatment of Cutaneous T-Cell Lymphoma.

Sokolowska-Wojdylo M, Florek A, Zaucha JM, Chmielowska E, Giza A, Knopinska-Posluszny W, Kulikowski W, Prejzner W, Romejko-Jarosinska J, Paszkiewicz-Kozik E, Osowiecki M, Walewski J, Rogowski W, Grzanka A, Placek W, Lugowska-Umer H, Kowalczyk A, Nowicki R, Jurczak W.

Am J Ther. 2014 Apr 11. [Epub ahead of print]

 
dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska Wojdyło, prof. nadzw. GUMed,  Gdynia ul. Batalionów Chłopskich 24;
tel
(058) 661-61-92, 607-297-835