Początek formularza

1/32


Tytuł oryginału: The -1154 G/A VEGF gene polymorphism is associated with the incidence of basal cell carcinoma in patients from northern Poland
Autorzy: MICHAŁ SOBJANEK, MONIKA ZABŁOTNA, A. Lesiak, IGOR MICHAJŁOWSKI, ANETA SZCZERKOWSKA-DOBOSZ, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ROMAN NOWICKI.
Źródło: Arch. Dermatol. Res. 2014; vol. 306, nr 6, s. 539-544, bibliogr. 29 poz., streszcz. ang.
ISSN: 0340-3696

2/32


Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie ziarniniaka grzybiastego
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Dermatol. Dypl. 2014; t. 5, nr 1, s. 38-48, bibliogr. 19 poz., streszcz. pol.
ISSN: 2081-0105

3/32


Tytuł oryginału: 10 Jubileuszowa Akademia Dermatologii i Alergologii : Słupsk-Ustka, 6-9.02.2014
Autorzy: ALEKSANDRA WILKOWSKA, MAGDALENA LANGE, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Gazeta AMG 2014; R. 24, nr 3, s. 6-9
ISSN: 1506-9745

4/32Tytuł oryginału: The association of GM-CSF –677A/C promoter gene polymorphism with the occurrence and severity of atopic dermatitis in a Polish population [Dokument elektroniczny]
Autorzy: ALEKSANDRA WILKOWSKA, J. Gleń, MONIKA ZABŁOTNA, MAGDALENA TRZECIAK, M. Ryduchowska, MICHAŁ SOBJANEK, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, ROMAN NOWICKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Int. J. Dermatol. 2014; vol. 53, nr 3, s. e172-e174, bibliogr. 9 poz.
ISSN: 0011-9059

5/32


Tytuł oryginału: Skórne działania niepożądane nowoczesnej terapii onkologicznej
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Paznokcie 2014, nr 1, s. 68-69
ISSN: 1730-9026

6/32

Tytuł oryginału: Chemokines nad cytokines network in the pathogenesis of the inflammatory skin diseases: atopic dermatitis, psoriasis and skin mastocytosis
Autorzy: BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, KATARZYNA RUCKEMANN-DZIURDZIŃSKA, JADWIGA ROSZKIEWICZ, ROMAN J. NOWICKI.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2014; t. 31, nr 2, s. 84-91, bibliogr. 45 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1642-395X

7/32

Tytuł oryginału: Leczenie miejscowe atopowego zapalenia skóry
Tytuł angielski: Topical treatment of atopic dermatitis
Autorzy: ROMAN NOWICKI, MAGDALENA TRZECIAK, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, A. Góralczyk.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2014; t. 31, supl. 1, s. s38-s45, bibliogr. 79 poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 1642-395X

8/32


Nr opisu: 0000078950
Tytuł oryginału: Malignant acanthosis nigricans, florid cutaneous papillomatosis and tripe palms syndrome associated with gastric adenocarcinoma
Autorzy: MARTA STAWCZYK-MACIEJA, ANETA SZCZERKOWSKA-DOBOSZ, ROMAN NOWICKI, HANNA MAJEWSKA, MICHAŁ DUBOWIK, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2014; t. 31, nr 1, s. 56-58, bibliogr. 15 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1642-395X

9/32


Tytuł oryginału: Rozpoznawanie i różnicowanie atopowego zapalenia skóry
Tytuł angielski: Atopic dermatitis differentiation and diagnose
Autorzy: ROMAN NOWICKI, ELŻBIETA GRUBSKA-SUCHANEK, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, J. Kłudkowska.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2014; t. 31, supl. 1, s. s24-s28, bibliogr. 20 poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 1642-395X

10/32


Nr opisu: 0000079166
Tytuł oryginału: Nowotwory skóry u chorych po przeszczepieniu narządów : chłoniaki pierwotne skóry po transplantacji narządów litych, szpiku i komórek macierzystych
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: Problemy dermatologiczne chorych po przeszczepieniu narządów / pod red. B. Imko-Walczuk, ALICJI DĘBSKIEJ-ŚLIZIEŃ, J. Szepietowskiego, BOLESŁAWA RUTKOWSKIEGO
Adres wydawniczy: Wrocław : Cornetis, 2014
Opis fizyczny: S. 193-206 : Bibliogr. 47 poz.
ISBN: 978-83-61415-23-7

11/32


Tytuł oryginału: Cancer of the skin : case reports of skin tumors / Ed. P. Brzezinski, B. Di Martino Ortiz, V. Kazlouskaya, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, S. Srinivasan
Adres wydawniczy: [b.m.] : Our Dermatology Online, 2014
Opis fizyczny: 62 [21] s. : il., tab.; 25 cm - BiblioGr. po rozdz.
Uwagi: Special issue of "Our Dermatology Online"; e-ISSN 2081-9390
ISBN: 978-83-931309-0-0

12/32


Tytuł oryginału: Różnicowanie chłoniaków pierwotnie skórnych i atopowego zapalenia skóry : problem coraz bardziej aktualny
Tytuł angielski: Differentiation of cutaneous lymphomas and atopic dermatitis : more and more current problem
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ROMAN NOWICKI.
Źródło: Alerg. Astma Immun. 2013; t. 18, nr 1, s. 25-31, bibliogr. 21 poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 1427-3101

13/32

Tytuł oryginału: Natural killer/T-cell lymphoma, nasal type, masquerading as recalcitrant periodontitis in a patient with a diagnosis of Wegener's granulomatosis
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, A. Florek, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, MONIKA SIKORSKA, ANNA STARZYŃSKA, BARBARA DROGOSZEWSKA, ADAM WŁODARKIEWICZ.
Źródło: Am. J. Med. Sci. 2013; vol. 345, nr 2, s. 163-167, bibliogr. 22 poz., streszcz. ang.
ISSN: 0002-

14/32

Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo miejscowych inhibitorów kalcyneuryny
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: Atopowe zapalenie skóry w praktyce / pod red. ROMANA NOWICKIEGO
Adres wydawniczy: Wrocław : Cornetis, 2013
Opis fizyczny: S. 114-118 : Bibliogr. 23 poz.
ISBN: 978-83-61415-28-2
Charakt. formalna: RKS
Język publikacji: POL
Afiliacja GUMed

15/32


Tytuł oryginału: Chłoniaki pierwotnie skórne z komórek T (cutaneous T cell lymphoma - CTCL)
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: Atopowe zapalenie skóry w praktyce / pod red. ROMANA NOWICKIEGO
Adres wydawniczy: Wrocław : Cornetis, 2013
Opis fizyczny: S. 93-99 : Bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-83-61415-28-2

16/32


Tytuł oryginału: Patomechanizm AZS : chemokiny
Autorzy: BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: W: Atopowe zapalenie skóry w praktyce / pod red. ROMANA NOWICKIEGO
Adres wydawniczy: Wrocław : Cornetis, 2013
Opis fizyczny: S. 25-30 : Bibliogr. 25 poz.
ISBN: 978-83-61415-28-2

17/32

Tytuł oryginału: Zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomyositis - DM)
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: Atopowe zapalenie skóry w praktyce / pod red. ROMANA NOWICKIEGO
Adres wydawniczy: Wrocław : Cornetis, 2013
Opis fizyczny: S. 89-92 : Bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-83-61415-28-2

18/32

Tytuł oryginału: Zarys dermatologii dla studentów [Dokument elektroniczny] / red. ROMAN NOWICKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ALEKSANDRA WILKOWSKA
Adres wydawniczy: Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2013
Opis fizyczny: 167 s., plik tekstowy 977 KB : tab.
ISBN: 978-83-602538-9-2

19/32

Tytuł oryginału: Association of distinct IL-31 polymorphisms with pruritus and severity of atopic dermatitis
Autorzy: M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, J. Gleń, M[ONIKA] ZABŁOTNA, K[RZYSZTOF] RĘBAŁA, M[ONIKA] SIKORSKA, A. Florek, M[AGDALENA] TRZECIAK, W[IOLETTA] BARAŃSKA-RYBAK, M[ARTA] MALEK, B[OGUSŁAW] NEDOSZYTKO.
Źródło: J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2013; vol. 27, nr 5, s. 662-664, bibliogr. 9 poz.
ISSN: 0926-9959

20/32Tytuł oryginału: [Koment do:] Neutrophilic myositis associated with pyoderma gangrenosum in a break-dancer / H. Tamiya, H. Kobayashi, K. Hoshi, [i in.] // Nasza Dermatol.
Online, 2013, vol. 4, nr 4, s. 484-486 [Dokument elektroniczny]
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Nasza Dermatol. Online 2013; vol. 4, nr 4, s. 487, bibliogr. 4 poz.
ISSN: 2081-9390

21/32

Tytuł oryginału: Dłonie zdradzają wiek
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Paznokcie 2013, nr 7, s. 80-81
ISSN: 1730-9026

22/32

Tytuł oryginału: Oral retinoids and rexinoids in cutaneous T-cell lymphomas
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, HANNA ŁUGOWSKA-UMER, A. Maciejewska-Radomska.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2013; t. 30, nr 1, s. 19-29, bibliogr. 76 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1642-395X

23/32

Tytuł oryginału: Pierwotne chłoniaki skóry
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok. T. 2 : praca zbiorowa / red. M. Krzakowski, K. Warzocha
Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2013
Opis fizyczny: S. 948-967 : Bibliogr. [26] poz.
ISBN: 978-83-7599-596-1

24/32


Tytuł oryginału: Chłoniaki pierwotnie skórne
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: W: Zarys dermatologii dla studentów / red. ROMAN NOWICKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ALEKSANDRA WILKOWSKA
Adres wydawniczy: Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2013
Opis fizyczny: S. 108-114
ISBN: 978-83-602538-9-2

25/32

Tytuł oryginału: Infekcja wirusami HPV
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: Zarys dermatologii dla studentów / red. ROMAN NOWICKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ALEKSANDRA WILKOWSKA
Adres wydawniczy: Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2013
Opis fizyczny: S. 16-18
ISBN: 978-83-602538-9-2

26/32

Tytuł oryginału: Infekcje wirusami HSV i VZV
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: Zarys dermatologii dla studentów / red. ROMAN NOWICKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ALEKSANDRA WILKOWSKA
Adres wydawniczy: Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2013
Opis fizyczny: S. 18-21
ISBN: 978-83-602538-9-2

27/32

Tytuł oryginału: Kiła (Syphilis)
Autorzy: M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: Zarys dermatologii dla studentów / red. ROMAN NOWICKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ALEKSANDRA WILKOWSKA
Adres wydawniczy: Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2013
Opis fizyczny: S. 146-150
ISBN: 978-83-602538-9-2

28/32

Tytuł oryginału: Mieszana choroba tkanki łącznej
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: Zarys dermatologii dla studentów / red. ROMAN NOWICKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ALEKSANDRA WILKOWSKA
Adres wydawniczy: Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2013
Opis fizyczny: S. 88-89
ISBN: 978-83-602538-9-2

29/32

Tytuł oryginału: Mięczak zakaźny (Molluscum contagiosum)
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: Zarys dermatologii dla studentów / red. ROMAN NOWICKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ALEKSANDRA WILKOWSKA
Adres wydawniczy: Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2013
Opis fizyczny: S. 21-22
ISBN: 978-83-602538-9-2

30/32

Tytuł oryginału: Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: Zarys dermatologii dla studentów / red. ROMAN NOWICKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ALEKSANDRA WILKOWSKA
Adres wydawniczy: Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2013
Opis fizyczny: S. 153-156
ISBN: 978-83-602538-9-2

31/32

Tytuł oryginału: Toczeń rumieniowaty układowy, podostry skórny i skórny
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: Zarys dermatologii dla studentów / red. ROMAN NOWICKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ALEKSANDRA WILKOWSKA
Adres wydawniczy: Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2013
Opis fizyczny: S. 79-82
ISBN: 978-83-602538-9-2

32/32

Tytuł oryginału: Zapalenie skórno-mięśniowe
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: Zarys dermatologii dla studentów / red. ROMAN NOWICKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ALEKSANDRA WILKOWSKA
Adres wydawniczy: Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2013
Opis fizyczny: S. 86-88
ISBN: 978-83-602538-9-2

Dół formularza

 

 
dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska Wojdyło, prof. nadzw. GUMed,  Gdynia ul. Batalionów Chłopskich 24;
tel
(058) 661-61-92, 607-297-835