1 grudnia 2012 wybrano Zarząd Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG - Polish Lymphoma Research Group).

1 grudnia 2012 wybrano Zarząd Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG - Polish Lymphoma Research Group). W składzie Zarządu, obok hematologów,  znaleźli się członkowie PLRG opiekujący się m.in. pacjentami z chłoniakami pierwotnie skórnymi: Prof. dr hab. Wojciech Jurczak ( hematolog z Kliniki Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha (hematolog z Gdyńskiego Centrum Onkologii Szpitala Morskiego im. PCK oraz z Zakładu Propedeutyki Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego GUMed), dr Wanda Knopińska-Posłuszny (hematolog z Polikliniki MSW w Olsztynie) oraz  dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło (dermatolog z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed). Prezesem został Pan Prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel, w którego Klinice (Klinika Transplantacji Szpiku Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach) w 2012 roku przeprowadzono pierwsze w Polsce przeszczepienie allo-HSCT (allogeneic haematopoietic stem cell transplantation)  u 30-letniej pacjentki z ziarniniakiem grzybiastym (w dniu prezentacji na spotkaniu PLRG ww przypadku pacjentka żyła w dobrym stanie ogólnym 40 dni po allo-HSCT). To znaczący krok we wdrażaniu w Polsce obowiązujących na świecie standardów opieki nad pacjentami z chłoniakami pierwotnymi skóry, gdyż Klinika Pana Prof. Giebela planuje standardowe przeprowadzanie ww procedury w CTCL (Cutaneous T-Cell Lymphoma). Sekcja Chłoniaków Skóry będzie uczestniczyć w ustalaniu kryteriów kwalifikacji pacjentów z CTCL do allo-HSCT.

 
dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska Wojdyło, prof. nadzw. GUMed,  Gdynia ul. Batalionów Chłopskich 24;
tel
(058) 661-61-92, 607-297-835