1/321

Tytuł oryginału: Approach with Caution. Pyoderma gangrenosum. Why we should avoid surgical intervention
Autorzy: M. Kakol, M. Naesstrom, W[IOLETTA] BARAŃSKA-RYBAK, O[LIVIA] KOMOROWSKA, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: 20th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors, Gdańsk, 19th-21st April 2012 : abstract book

2/321


Tytuł oryginału: Rybia łuska jako zespół paraneoplastyczny i odmiana morfologiczna ziarniniaka grzybiastego
Autorzy: M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, M. Malek.
Źródło: W: 8. Akademia Dermatologii i Alergologii, Ustka 2012 : program i streszczenia referatów / red. nauk. ROMAN NOWICKI

3/321


Tytuł oryginału: The role of IL-18 in atopic dermatitis
Autorzy: MAGDALENA TRZECIAK, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Expert Rev. Dermatol. 2012; vol. 7, nr 2, s. 133-136, bibliogr. 21 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1746-9872

4/321


Tytuł oryginału: A cry for help, do not omit the signs. Dermatitis artefacta : psychiatric problems in dermatological diseases (a review of 5 cases)
Autorzy: K. Wojewoda, J. Brenner, M. Kąkol, M. Naesström, WIESŁAW JERZY CUBAŁA, D. Kozicka, ROMAN NOWICKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK.
Źródło: Med. Sci. Monit. 2012; vol. 18, nr 10, s. CS85-CS89, bibliogr.11 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1234-1010

5/321


Tytuł oryginału: Correlation of SATB1 expression with clinical course of cutaneous T-cell lymphomas
Autorzy: A. Grzanka, D. Grzanka, M. Gagat, T. Tadrowski, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, A. Marszałek, W. Placek.
Źródło: Pol. J. Pathol. 2012; vol. 63, nr 2, s. 101-105, bibliogr. 25 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1233-9687

6/321


Tytuł oryginału: Effective therapy of epidermal growth factor receptor inhibitor-associated dermatologic side effects in a patient with metastatic colorectal cancer : a case report and review of literature
Autorzy: A. Góralczyk, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ANNA KOWALCZYK, ANETA SZCZERKOWSKA-DOBOSZ, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2012; t. 29, nr 4, s. 324-329, bibliogr. 30 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1642-395X

7/321


Tytuł oryginału: Effectiveness of interferon α in mycosis fungoides therapy
Autorzy: MONIKA SIKORSKA, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ANNA KOWALCZYK, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2012; t. 29, nr 1, s. 51-55, bibliogr. 31 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1642-395X

8/321


Tytuł oryginału: Lymphomas of the head and neck in dermatological practice
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, MONIKA SIKORSKA, A. Florek, BARBARA DROGOSZEWSKA, ANNA KOWALCZYK, ANNA STARZYŃSKA, ANETA SZCZERKOWSKA-DOBOSZ, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, ADAM WŁODARKIEWICZ.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2012; t. 29, nr 4, s. 313-320, bibliogr. 57 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1642-395

 

9/321


Tytuł oryginału: Treatment of primary cutaneous lymphoma with reference to the latest therapeutic consensus of the Polish Lymphoma Research Group (PLRG)
Autorzy: K. Wojewoda, J. Brenner, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2012; t. 29, nr 2, s. 63-68, bibliogr. 24 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1642-395X

10/321


Tytuł oryginału: Działanie kancerogenne miejscowych inhibitorów kalcyneuryny : rzeczywiste zagrożenie czy nieuzasadnione obawy
Tytuł angielski: Cancerogenic effect of topical calcineurin inhibitors : a real threat or invalid concerns?
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, A. Góralczyk, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, ANETA SZCZERKOWSKA-DOBOSZ.
Źródło: Przegl. Dermatol. 2012; t. 99, nr 5, s. 625-631, bibliogr. 46 poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 0033-2526

11/321


Tytuł oryginału: Interleukina 18 i inne biomarkery w ocenie ciężkości przebiegu atopowego zapalenia skóry u dorosłych i dzieci
Tytuł angielski: Interleukin 18 and other biomarkers in evaluation of atopic dermatitis severity in adults and children
Autorzy: MAGDALENA TRZECIAK, J. Gleń, ALEKSANDRA WILKOWSKA, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol. 2012; t. 99, nr 2, s.158-159
ISSN: 0033-2526

12/321


Tytuł oryginału: Kontrowersje wokół rozpoznania tocznia rumieniowatego indukowanego lekami anty-TNF-α u pacjentki leczonej z powodu łuszczycy
Tytuł angielski: Anti TNF-α-induced lupus erythematosus in a patient with psoriasis : diagnostic controversy
Autorzy: MICHAŁ SOBJANEK, ALEKSANDRA WILKOWSKA, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, IGOR MICHAJŁOWSKI, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol. 2012; t. 99, nr 5, s. 605-610, bibliogr. 19 poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 0033-2526

13/321


Tytuł oryginału: Lymphomatoid papulosis : nowotwór czy defekt estetyczny
Tytuł angielski: Lymphomatoid papulosis - neoplasm or esthetic defect
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 362-363
ISSN: 0033-2526

14/321


Tytuł oryginału: Mutacja R501X i 2282del4 w genie FLG a polimorfizm genu IL-18 i ich związek z ryzykiem wystąpienia i przebiegiem atopowego zapalenia skóry : wyniki wstępne
Tytuł angielski: R501X and 2282del4 FLG null mutations and IL-18 gene polymorphism: the association with AD risk and AD course : preliminary results
Autorzy: MAGDALENA TRZECIAK, J. Gleń, KRZYSZTOF RĘBAŁA, TOMASZ BANDURSKI, ALEKSANDRA WILKOWSKA, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 334-335
ISSN: 0033-2526

15/321


Tytuł oryginału: Patogeneza ziarniniaka grzybiastego i zespołu Sézary'ego
Tytuł angielski: Pathogenesis of mycosis fungoides and Sézary syndrome
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, A. Jankowska-Konsur, A. Grzanka, AGATA MACIEJEWSKA-RADOMSKA.
Źródło: Przegl. Dermatol. 2012; t. 99, nr 3, s. 235-240, bibliogr. 67 poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 0033-2526

16/321


Tytuł oryginału: Patomechanizm świądu i polimorfizmy -2057G/A, -1066G/A genu interleukiny 31 w chłoniakach pierwotnie skórnych T-komórkowych
Tytuł angielski: Phatophysiology of pruritus and -2057G/A, -1066G/A interleukin 31 gene polymorphisms in cutaneous T cell lymphoma
Autorzy: M. Małek, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, J. Gleń, MONIKA ZABŁOTNA, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 361-362
ISSN: 0033-2526

17/321


Tytuł oryginału: Polimorfizm genów cytokin i czynników wzrostu u chorych na ziarniniaka grzybiastego
Tytuł angielski: Polymorphisms of cytokine and growth factor genes in mycosis fungoides patients
Autorzy: BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, MONIKA ZABŁOTNA, J. Gleń, HANNA ŁUGOWSKA-UMER, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 359-360
ISSN: 0033-2526

18/321


Tytuł oryginału: Retinoidy i reksynoidy w leczeniu pierwotnie skórnych chłoniaków T-komórkowych
Tytuł angielski: Retinoids and rexinoids in cutaneous T-cell lymphomas
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, HANNA ŁUGOWSKA-UMER, A. Maciejewska-Radomska.
Źródło: Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 364
ISSN: 0033-2526

19/321


Tytuł oryginału: Skuteczna terapia powikłań dermatologicznych wywołanych inhibitorem EGFR u pacjentki z rakiem jelita grubego : opis przypadku i analiza piśmiennictwa
Tytuł angielski: Effective therapy of EGFR inhibitor-related dermatological side effects in a patient with colorectal cancer : a case report and review of the literature
Autorzy: A. Góralczyk, ANNA KOWALCZYK, ANETA SZCZERKOWSKA-DOBOSZ, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 575
ISSN: 0033-2526

20/321


Tytuł oryginału: Skuteczna terapia powikłań dermatologicznych wywołanych inhibitorem EGFR u pacjentki z rakiem jelita grubego : opis przypadku i analiza piśmiennictwa
Tytuł angielski: Effective therapy of EGFR inhibitor-related dermatological side effects in the patient with colorectal cancer : a case report and review of the literature
Autorzy: A. Góralczyk, ANNA KOWALCZYK, ANETA SZCZERKOWSKA-DOBOSZ, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 575-576

21/321


Tytuł oryginału: Zespół hipereozynofilowy : przypadek kliniczny
Tytuł angielski: Hypereosinophilic syndrome : a case report
Autorzy: HANNA ŁUGOWSKA-UMER, ANDRZEJ MITAL, H. Suchanek, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 518
ISSN: 0033-2526

22/321


Tytuł oryginału: Związek polimorfizmów -2057G/A,-1066G/A, IVS 2 + 12 genu IL-31 z nasileniem świądu oraz ciężkością przebiegu atopowego zapalenia skóry : badania wstępne
Tytuł angielski: Correlation between polymorphism of -2057G/A -1066G/A, IVS 2 + 12 of IL-31 gene and intensity of pruritus and severity of the course of atopic dermatitis : preliminary report
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, J. Gleń, MONIKA ZABŁOTNA, KRZYSZTOF RĘBAŁA, MAGDALENA TRZECIAK, MONIKA SIKORSKA, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO.
Źródło: Przegl. Dermatol. 2012; t. 99, nr 2, s.157-158
ISSN: 0033-2526

23/321


Tytuł oryginału: Cutaneous lymphoma: leprosy of twenty-first century
Autorzy: M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: XI Międzynarodowa Konferencja, Przewlekłe choroby mielo- i limfoproliferacyjne, Kazimierz Dolny, 18-20 maja 2012 r.: streszczenia wystąpień ustnych


24/321


Tytuł oryginału: Chemokine, their receptors and CD26 antigen in mycosis fungoides and Sezary syndrome : the contribution to the pathogenesis. [Dokument elektroniczny]
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: 22nd World Congress of Dermatology, Seoul, Korea, May 24-29, 2011
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: ENG
Afiliacja GUMed

25/321


Tytuł oryginału: Chłoniaki pierwotnie skórne : problem interdyscyplinarny
Autorzy: M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: 7. Akademia Dermatologii i Alergologii Słupsk-Ustka : program i streszczenia referatów / red. nauk. ROMAN NOWICKI
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Dermatologii, 2011
Opis fizyczny: S. 45-46
ISBN: 978-83-929579-2-8
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Afiliacja GUMed

26/321


Tytuł oryginału: Atopic dermatitis-like pre-Sézary syndrome : role of immunosuppression
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, A. Cegielska, MAGDALENA TRZECIAK, HANNA ŁUGOWSKA-UMER, R. Gniadecki.
Źródło: Acta Derm. Venereol. 2011; vol. 91, nr 5, s. 574-577, bibliogr. 19 poz., streszcz. ang.
ISSN: 0001-5555
Charakt. formalna: ARZ
Język publikacji: ENG
Afiliacja GUMed
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.780
Punktacja ministerstwa: 32.000


27/321


Tytuł oryginału: Diagnostic microRNA prolfiling in cutaneous T-cell lymphoma (CTCL)
Autorzy: U. Ralfkiaer, P. H. Hagedorn, N. Bangsgaard, M. B. Løvendorf, Ch. B. Ahler, L. Svensson, K. L. Kopp, M. T. Vennegaard, B. Lauenborg, J. R. Zibert, T. Krejsgaard, Ch. M. Bonefeld, R. Søkilde, L. M. Gjerdrum, T. Labuda, A.-M. Mathiesen, K. Grønbaek, M. A. Wasik, M[AŁGORZATA] SOKOLOWSKA-WOJDYLO, C. Queille-Roussel, R. Gniadecki, E. Ralfkiaer, C. Geisler, T. Litman, A. Woetmann, Ch. Glue, M. A. Røpke, L. Skov, N. Odum.
Źródło: Blood 2011; vol. 118, nr 22, s. 5891-5900 ogr. 49 poz., streszcz. ang.
ISSN: 0006-4971
Charakt. formalna: ARZ
Język publikacji: ENG
Afiliacja GUMed
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 10.558
Punktacja ministerstwa: 32.000


28/321


Tytuł oryginału: Activity of antimicrobial peptides and conventional antibiotics against superantigen positive Staphylococcus aureus isolated from the patients with neoplastic and inflammatory erythrodermia [dokument elektroniczny]
Autorzy: WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, O. Cirioni, MAŁGORZATA DAWGUL, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, Ł. Naumiuk, ANETA SZCZERKOWSKA-DOBOSZ, ROMAN NOWICKI, JADWIGA ROSZKIEWICZ, WOJCIECH KAMYSZ.
Źródło: Chemother. Res. Pract. 2011, art. nr 270932, [6 s.], bibliogr. 32 poz., streszcz. ang.
ISSN: 2090-2115
Charakt. formalna: ARZ
Język publikacji: ENG
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 2.000

29/321


Tytuł oryginału: Relationship between serum levels of interleukin-18 IgE and disease severity in patients with atopic dermatitis
Autorzy: M[AGDALENA] TRZECIAK, J. Gleń, T[OMASZ] BANDURSKI, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, A[LEKSANDRA] WILKOWSKA, J[ADWIGA] ROSZKIEWICZ.
Źródło: Clin. Exp. Dermatol. 2011; vol. 36, nr 7, s. 728-732, bibliogr. 24 poz., streszcz. ang.
ISSN: 0307-6938
Charakt. formalna: ARZ
Język publikacji: ENG
Afiliacja GUMed
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.267
Punktacja ministerstwa: 27.000


30/321


Tytuł oryginału: Chłoniaki pierwotne skórne : trąd XXI w.
Tytuł angielski: Primary cutaneous lymphomas : the leprosy of XXI century
Autorzy: M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Dermatol. Klin. 2011; vol. 13, supl. 1, s. 9
ISSN: 1730-7201
Uwagi:
XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Jastrzębia Góra, 16-18 czerwca 2011 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG
Afiliacja GUMed

31/321


Tytuł oryginału: Powikłania po stosowaniu wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego
Tytuł angielski: The complication after the fillers based on hyaluronic acid
Autorzy: P. Szlęzak, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, M[AGDALENA] TRZECIAK, T. Iwanowski, W. Placek.
Źródło: Dermatol. Klin. 2011; vol. 13, supl. 1, s. 68
ISSN: 1730-7201
Uwagi:
XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Jastrzębia Góra, 16-18 czerwca 2011 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG
Afiliacja GUMed

32/321


Tytuł oryginału: Terapia proaktywna w atopowym zapaleniu skóry w obliczu uszkodzenia i defektu bariery naskórkowej
Tytuł angielski: Proactive therapy in atopic dermatitis in the face of the damage and defect of epidermal skin barrier
Autorzy: M[AGDALENA] TRZECIAK, A[LEKSANDRA] WILKOWSKA, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, J[ADWIGA] ROSZKIEWICZ.
Źródło: Dermatol. Klin. 2011; vol. 13, supl. 1, s. 22
ISSN: 1730-7201
Uwagi:
XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Jastrzębia Góra, 16-18 czerwca 2011 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG
Afiliacja GUMed

33/321


Tytuł oryginału: Interleukin-13 promoter gene polymorphism -1112 C/T is associated with atopic dermatitis in Polish patients
Autorzy: J. Glen, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, MAGDALENA TRZECIAK, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ALEKSANDRA WILKOWSKA, MONIKA ZABŁOTNA, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: J. Invest. Dermatol. 2011; vol. 131, suppl. 2, s. S67
ISSN: 0022-202X
Uwagi: 41st Annual ESDR Meeting, Barcelona, Spain, 7-10 September 2011
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: ENG
Afiliacja GUMed

34/321


Tytuł oryginału: Dermatology eponyms : phenomen / sign-dictionary (C) [dokument elektroniczny]
Autorzy: P. Brzeziński, B. Passarini, A. Nogueira, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: N Dermatol. Online 2011; vol. 2, nr 2, s. 81-100, bibliogr. 54 poz.
ISSN: 2081-9390
Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: ENG, POL
Afiliacja GUMed

35/321


Tytuł oryginału: Choroby wału paznokciowego
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Paznokcie 2011, nr 4, s. 76-77
ISSN: 1730-9026 begin_of_the_skype_highlighting 1730-9026 end_of_the_skype_highlighting
Charakt. formalna:
ARP
Język publikacji: POL
Afiliacja GUMed

36/321


Tytuł oryginału: Kriochirurgia zabieg nie tylko na brodawki wirusowe
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Paznokcie 2011, nr 4, s. 76-77
ISSN: 1730-9026 begin_of_the_skype_highlighting 1730-9026 end_of_the_skype_highlighting
Charakt. formalna:
ARP
Język publikacji: POL
Afiliacja GUMed

37/321


Tytuł oryginału: Pęcherze i pęcherzyki
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Paznokcie 2011, nr 9, s. 70-73
Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Afiliacja GUMed

38/321


Tytuł oryginału: Chemokiny i ich receptory w atopowym zapaleniu skóry
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, supl. 1, s. s51
ISSN: 1642-395X
Uwagi: XXIV Sympozjum Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Sopot, 6-8 października 2011
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Afiliacja GUMed

39/321


Tytuł oryginału: Diagnostic and therapeutic difficultis in nasal-type NK/T-cell lymphoma : a case report
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, MONIKA SIKORSKA, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, nr 1, s. 52-55, bibliogr. 15 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1642-395X
Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.022
Punktacja ministerstwa: 13.000


40/321


Tytuł oryginału: Interleukin 18 : a pleiotropic cytokine involved in the Th1 and Th2 immunological response
Autorzy: MAGDALENA TRZECIAK, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, A. Maciejewska, IGOR MICHAJŁOWSKI, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2011; vol. 28, nr 4, s. 309-312, bibliogr. 42 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1642-395X
Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Afiliacja GUMed
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.022
Punktacja ministerstwa: 13.000


41/321


Tytuł oryginału: Polimorfizm -1112 C/T genu interleukiny 13 w atopowym zapaleniu skóry
Autorzy: J. Gleń, MAGDALENA TRZECIAK, ALEKSANDRA WILKOWSKA, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, TOMASZ BANDURSKI, MONIKA ZABŁOTNA, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, supl. 1, s. s57
ISSN: 1642-395X
Uwagi: XXIV Sympozjum Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Sopot, 6-8 października 2011 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Afiliacja GUMed

42/321


Tytuł oryginału: Reakcje alergiczne po stosowaniu wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego
Autorzy: P. Szlązak, MAGDALENA TRZECIAK, T. Iwanowski, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, supl. 1, s. s64
Uwagi: XXIV Sympozjum Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Sopot, 6-8 października 2011
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Afiliacja GUMed

43/321


Tytuł oryginału: Scleromyxoedema in a 70-year-old woman: case report and review of the literature
Autorzy: A. Maciejewska-Radomska, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ALEKSANDRA WILKOWSKA, IGOR MICHAJŁOWSKI, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, nr 1, s. 56-59, bibliogr. 20 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1642-395X
Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: ENG
Afiliacja GUMed
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.022
Punktacja ministerstwa: 13.000


44/321


Tytuł oryginału: Swimming pool granuloma : difficult diagnostic problem
Autorzy: WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, D. Kozicka, MAGDALENA LANGE, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, nr 5, s. 406-411, bibliogr. 36 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1642--395X
Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: ENG
Afiliacja GUMed
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.022
Punktacja ministerstwa: 13.000

45/321


Tytuł oryginału: Wpływ interleukiny 18 na rozwój i przebieg atopowego zapalenia skóry u dzieci i dorosłych
Autorzy: MAGDALENA TRZECIAK, J. Gleń, ALEKSANDRA WILKOWSKA, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, supl. 1, s. s57
ISSN: 1642-395X
Uwagi: XXIV Sympozjum Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Sopot, 6-8 października 2011 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Afiliacja GUMed

46/321


Tytuł oryginału: Erythema dyschromicum perstans (ashy dermatosis) : opis przypadków
Tytuł angielski: Erythema dyschromicum perstans (ashy dermatosis) : case reports
Autorzy: MAGDALENA LANGE, MAGDALENA TRZECIAK, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol. 2011; vol. 98, nr 4, s. 322-327, bibliogr. 14 poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 1642-395X
Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 6.000

47/321


Tytuł oryginału: Lupus erythematosus tumidus : rzadka odmiana przewlekłej skórnej postaci tocznia rumieniowatego
Tytuł angielski: Lupus erythematosus tumidus : a rare subset of chronic cutaneous lupus erythematosus
Autorzy: J. Chylicka, ANETA SZCZERKOWSKA-DOBOSZ, A. Gwiazdowska, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Przegl. Dermatol. 2011; vol. 98, nr 4, s. 335-339, bibliogr. 25 poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 1642-395X
Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 6.000

48/321


Tytuł oryginału: Terapia proaktywna czy reaktywna: dylemat dermatologa i najnowsze doniesienia z piśmiennictwa
Tytuł angielski: Proactive or reactive therapy: dermatologic dilemma and the most reccent literature data
Autorzy: MAGDALENA TRZECIAK, ALEKSANDRA WILKOWSKA, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol. 2011; t. 98, nr 2, s. 206
ISSN: 0033-2526
Uwagi: Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Dermatologia kliniczna: szybka diagnoza i doskonalenie umiejętności praktycznych", Wisła, 7-10 kwietnia 2011 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Afiliacja GUMed

49/321


Tytuł oryginału: Dermatitis artefacta : a long way from the first clinical symptoms to diagnosis
Autorzy: WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, WIESŁAW JERZY CUBAŁA, D. Kozicka, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ROMAN NOWICKI, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Psychiatr. Danub. 2011; vol. 23, nr 1, s. 73-75, bibliogr. 8 poz., streszcz. ang.
ISSN: 0353-5053
Charakt. formalna: ARZ
Język publikacji: ENG
Afiliacja GUMed
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.554

50/321


Tytuł oryginału: Erythroderma in an adult patients : how do we exclude Sézary syndrome?
Autorzy: M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, M[AGDALENA] TRZECIAK, R. Gniadecki.
Źródło: W: 19th Congress of EADV

 
dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska Wojdyło, prof. nadzw. GUMed,  Gdynia ul. Batalionów Chłopskich 24;
tel
(058) 661-61-92, 607-297-835