PROTOKÓŁ Z II SPOTKANIA SEKCJI CHŁONIAKÓW SKÓRY

godz. 10.30 – Otwarcie Spotkania: Dr Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Dr Janusz Meder, Prof. dr hab. Jan Walewski

Przedstawiono prezentacje omawiające przygotowywany Konsensus leczenia chłoniaków pierwotnie skórnych dla Polski:

1.      Dr  Małgorzata Sokołowska-Wojdyło omówiła część dermatologiczną leczenia (glikokortykosteroidy zewnętrznie i ogólnie, fototerapię, leczenie metotreksatem (MTX), retinoidmi)

W dyskusji podkreślono

 - konieczność dodatnia , oprócz wymienionych w konsensusie PUVA i terapii UVB311: terapii UVA

 - wyodrębnienia przeciwwskazań do fototerapii warunkujących wdrożenie innych metod leczenia

 - konieczność szczegółowego opisania dawkowania MTX i retinoidów

2.      Prof. Dr hab. Jan Walewski przedstawił część przygotowaną przez dr Ewę Lech-Marańdę dotyczącą terapii bexarotenem, IFN alfa,  fotoforezy pozaustrojowej, leczenia pozaustrojowego

Z dyskusji wynikły:

-  konieczność szerszego omówienia w konsensusie wad chemioterapii

- konieczność opisania terapii wspomagającej dermatologicznej (typu pielęgnacja rozpadających się guzów i terapia owrzodzeń w trakcie chemioterapii)

- podkreślono, że całości należy nadać charakter zaleceń, czyli metod preferowanych przez PRLG, a nie tylko enumeracji wszystkich możliwych i znanych z literatury

 - wskazane jest bardziej szczegółowe omówienie wskazań do transplantacji

Po krótkie przerwie  na lunch (godz. 12.30-13.00):

3.      Dr Jan Meder omówił zastosowanie radioterapii w leczeniu chłoniaków pierwotnych skóry

W dyskusji głos zabrała dr Alina Jarema prowadząca m.in. w Szczecinie terapię Total Skin Electron Beem. Omówiła szczegółowo problemy związane z naświetlaniem pacjenta TSEB. Podkreśliła także konieczność kwalifikacji do TSEB  pacjentów z CTCL w stadiach niezaawansowanych w celu uzyskania długotrwałych remisji. Ośrodki prowadzące terapię TSEB w Polsce to Zachodniopomorskie Centrum Onkologii  w Szczecinie, Centrum Onkologii w Poznaniu oraz , prawdopodobnie, w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie.

Oceniając przygotowania do konsensusu można stwierdzić, że prace są zaawansowane. Niezbędne wydaje się dodanie przed każdą jednostką chorobową krótkiego opisu diagnostyczno-patomorfologicznego oraz ogólnych zasad diagnostyki (mnemotechniczne definicje stopni zaawansowania, od których zależy wybór metod leczenia).           

               Dr Sokołowska-Wojdyło poinformowała o doniesieniach z ostatniego zjazdu EORTC Cutaneous Lymphoma Task Force w Atenach (wrzesień 2009) – szczególnie na temat korzystnego działania fototerapii pozaustrojowej. Metoda ta jest terapią pierwszego wyboru np. w zespole Sezary’ego. Jej zastosowanie wydłuża czas przeżycia (oraz jego komfort) pacjentom z tą ciężką odmianą chłoniaków skóry z komórek T. W Polsce metoda ta jest praktycznie niedostępna dla pacjentów z CTCL ( znane grupie zebranych ośrodki prowadzące tą terapię – to oddziały pediatryczne (w Krakowie, Wrocławiu, prawdopodobnie w Poznaniu) – nie podejmujące leczenia pacjentów dorosłych. Poddano do dyskusji konieczność wdrożenia fotoforezy pozaustrojowej pacjentów z CTCL w Polsce (koszty zabiegu? forma płatności w NFZ?).  Zaplanowano wystosowanie pisma do NFZ w tej sprawie (pomoc zaofiarował Pan dr Meder – Prezes Polskiej Unii Onkologii, cłonek Rady ds. Zwalczania Nowotworów w Polsce.

            Ustalono datę kolejnego spotkania (III) na 13.03.2009 10.00 (razem ze spotkaniem PRLG) – w Centrum Onkologii w Warszawie. 
 
dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska Wojdyło, prof. nadzw. GUMed,  Gdynia ul. Batalionów Chłopskich 24;
tel
(058) 661-61-92, 607-297-835