Porada dermatologa - BORELIOZA
Borelioza jest chorobą infekcyjną powodowaną przez krętki o nazwie Borelia burgdorferi, Borelia afzeli, Borelia garini. Po raz pierwszy jej skórne objawy pod postacią rumienia wędrującego opisano na początku XX wieku, natomiast bardzo długo, bo do lat 70-ych XX wieku – nie łączono objawów neurologicznych choroby z infekcją wspomnianym krętkiem.
 
[ 1 ]
 
dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska Wojdyło, prof. nadzw. GUMed,  Gdynia ul. Batalionów Chłopskich 24;
tel
(058) 661-61-92, 607-297-835