151/242

Tytuł oryginału: Obraz kliniczno-morfologiczny pierwotnych chłoniaków skóry z komórek B
Autorzy: GRAŻYNA KOBIERSKA-GULIDA, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: W: Pierwotne chłoniaki skóry / pod red. MAŁGORZATY SOKOŁOWSKIEJ-WOJDYŁO, JADWIGI ROSZKIEWICZ
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008
Opis fizyczny: S. 35-38
ISBN: 978-83-7563-048-0
Charakt. formalna: RKS
Język publikacji: POL

152/242

Tytuł oryginału: Pierwotne chłoniaki skóry : etiopatogeneza
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: W: Pierwotne chłoniaki skóry / pod red. MAŁGORZATY SOKOŁOWSKIEJ-WOJDYŁO, JADWIGI ROSZKIEWICZ
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008
Opis fizyczny: S. 17-18
ISBN: 978-83-7563-048-0
Charakt. formalna: RKS
Język publikacji: POL

153/242

Tytuł oryginału: Pierwotne chłoniaki skóry T-komórkowe : Cz. 1 : Obraz kliniczny pierwotnych chłoniaków skóry z komórek T
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: W: Pierwotne chłoniaki skóry / pod red. MAŁGORZATY SOKOŁOWSKIEJ-WOJDYŁO, JADWIGI ROSZKIEWICZ
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008
Opis fizyczny: S. 19-28
ISBN: 978-83-7563-048-0
Charakt. formalna: RKS
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 3.000

154/242

Tytuł oryginału: Pierwotne chłoniaki skóry T-komórkowe : Cz. 2 : Obraz histopatologiczny pierwotnych chłoniaków skóry z komórek T
Autorzy: JADWIGA ROSZKIEWICZ, GRAŻYNA KOBIERSKA-GULIDA, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: Pierwotne chłoniaki skóry / pod red. MAŁGORZATY SOKOŁOWSKIEJ-WOJDYŁO, JADWIGI ROSZKIEWICZ
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008
Opis fizyczny: S. 28-33
ISBN: 978-83-7563-048-0
Charakt. formalna: RKS
Język publikacji: POL

155/242

Tytuł oryginału: Receptory TCR : rearanżacja genów
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, W. Placek.
Źródło: W: Pierwotne chłoniaki skóry / pod red. MAŁGORZATY SOKOŁOWSKIEJ-WOJDYŁO, JADWIGI ROSZKIEWICZ
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008
Opis fizyczny: S. 45-55
ISBN: 978-83-7563-048-0
Charakt. formalna: RKS
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 3.000

156/242

Tytuł oryginału: Rys historyczny
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, W. Placek.
Źródło: W: Pierwotne chłoniaki skóry / pod red. MAŁGORZATY SOKOŁOWSKIEJ-WOJDYŁO, JADWIGI ROSZKIEWICZ
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008
Opis fizyczny: S. 1-4
ISBN: 978-83-7563-048-0
Charakt. formalna: RKS
Język publikacji: POL

157/242

Tytuł oryginału: Czy istnieją dowody kliniczne potwierdzające fakt, że terapia pimekrolimusem zwiększa ryzyko nowotworów skóry?
Tytuł angielski: Are there any clinical evaluations confirming higher incidence of skin cancers as a result of pimecrolimus therapy?
Autorzy: WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, ROMAN NOWICKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Pol. Merk. Lek.2008; t. 25, nr 147, s. 284-287, bibliogr. 32 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# pimekrolimus
# inhibitory kalcyneuryny
# nowotwory skóry

Angielskie hasła przedmiotowe:
# pimecrolimus
# calcineurin inhibitors
# skin cancers

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000
   


158/242

Tytuł oryginału: Brak związku polimorfizmu promotora -238G/A, -308 G/A genu TNF-α z trądzikiem pospolitym
Tytuł angielski: Lack of association between the promoter polymorphisms at positions -238 G/A and -308 G/A of the tumour necrosis factor alpha gene and acne vulgaris in Polish patients
Autorzy: MICHAŁ SOBJANEK, M. Zabłotna, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ADAM WŁODARKIEWICZ.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2008; t. 25, supl. 1, s. S 236-S 237
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 3-6 września 2008 : streszczenia
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

159/242

Tytuł oryginału: Dermatofibrosarcoma protuberans : aspekty kliniczne i histopatologiczne u 35 chorych
Tytuł angielski: Dermatofibrosarcoma protuberans : clinicopathological aspects of 35 cases
Autorzy: IGOR MICHAJŁOWSKI, AGATA MACIEJEWSKA, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, I. Żelazny, ADAM WŁODARKIEWICZ.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2008; t. 25, supl. 1, s. S. 282 - S 283
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 3-6 września 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

160/242

Tytuł oryginału: Dipeptydylowa aminopeptydaza IV (CD26) w codziennej diagnostyce chłoniaków pierwotnie skórnych z komórek T
Tytuł angielski: Dipeptidyl-aminopeptidase IV (CD26) in clinical practice in cutaneous T cell lymphomas (CTCL)
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, AGATA MACIEJEWSKA, MAGDALENA TRZECIAK, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, IGOR MICHAJŁOWSKI, HANNA ŁUGOWSKA-UMER, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2008; t. 25, supl. 1, s. S. 91 - S 92
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 3-6 września 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

161/242

Tytuł oryginału: Nowe rozwiązania dla skóry wrażliwej : zmniejszenie ekspresji IL-1α, TNF-α glikoprotein CD80 i CD86 w procesie terapeutycznym
Tytuł angielski: New approaches for sensitive skin : down-regulation of IL-1α, TNF-α, CD80 and CD86 glycoproteins in the therapeutic process
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, D. Wielowieyska-Szybińska, E. Biocchietto, C. Corato.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2008; t. 25, supl. 1, s. S. 126 - S. 127
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 3-6 września 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

162/242

Tytuł oryginału: Objawy niepożądane po skleroterapii i wenulektazji teleangiektazji kończyn dolnych
Tytuł angielski: The side effects of sclerotherapy of lower limb telangiectasia
Autorzy: P. Szlązak, T. Iwanowski, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, W. Placek.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2008; t. 25, supl. 1, s. S. 99 - S. 100
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 3-6 września 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

163/242

Tytuł oryginału: Ocena diagnostycznej i rokowniczej wartości mikroskopowego badania korzeni włosów (trichogramu) w wybranych rodzajach łysienia niebliznowaciejącego
Tytuł angielski: Evaluation of diagnostic and prognostic utility of microscopic examination of hair bulb (trichogram) in selected types of alopecia
Autorzy: P. Szlązak, T. Iwanowski, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, W. Placek.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2008; t. 25, supl. 1, s. S. 175 - S. 176
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 3-6 września 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

164/242

Tytuł oryginału: Ocena wrażliwości szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od chorych z erytrodermią na konwencjonalne antybiotyki i naturalne peptydy przeciwdrobnoustrojowe
Tytuł angielski: Susceptibility of Staphylococcus aureus strains isolated from patients with erythrodermia to conventional antibiotics and natural antimicrobial peptides
Autorzy: WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, WOJCIECH KAMYSZ, Ł. Naumiuk, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, B. Chrapkowska, IGOR MICHAJŁOWSKI, ROMAN NOWICKI, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2008; t. 25, supl. 1, s. S. 123 - S 124
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 3-6 września 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

165/242

Tytuł oryginału: Ocena zmian granicy skórno-naskórkowej w genitalnym liszaju twardzinowym
Tytuł angielski: The assessment of alteration of the base membrane zone in male genital lichen sclerosus
Autorzy: IGOR MICHAJŁOWSKI, C. Kowalewski, K Woźniak, ADAM WŁODARKIEWICZ, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, HANNA ŁUGOWSKA-UMER.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2008; t. 25, supl. 1, s. S. 35 - S 36
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 3-6 września 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

166/242

Tytuł oryginału: Skojarzone miejscowe leczenie liszaja płaskiego błon śluzowych za pomocą 0,1-procentowego takrolimusu i 0,05-procentowej tretinoiny
Tytuł angielski: Combined topical treatment of mucous lichen planus with tacrolimus 0.1% and tretinoin 0.05%
Autorzy: IGOR MICHAJŁOWSKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, ANITA PAWŁOWSKA, ANNA STARZYŃSKA, MICHAŁ SOBJANEK, ADAM WŁODARKIEWICZ.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2008; t. 25, supl. 1, s. S. 297 - S. 298
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 3-6 września 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

167/242

Tytuł oryginału: Stężenie interleukiny 18 (IL-18) w surowicy chorych na atopowe zapalenie skóry : wyniki wstępne
Tytuł angielski: Serum concentration of interleukin-18 (IL-18) in patients with atopic dermatitis : initial results
Autorzy: MAGDALENA TRZECIAK, J. Gleń, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2008; t. 25, supl. 1, s. S. 115
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 3-6 września 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

168/242

Tytuł oryginału: Takrolimus w leczeniu liszaja twardzinowego męskich narządów płciowych : bezpieczeństwo i skuteczność
Tytuł angielski: Tacrolimus for the treatment of male genital lichen sclerosus : safety and efficacy
Autorzy: IGOR MICHAJŁOWSKI, JERZY MICHAJŁOWSKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, AGATA MACIEJEWSKA, HANNA ŁUGOWSKA-UMER, E. Zarazińska, ADAM WŁODARKIEWICZ.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2008; t. 25, supl. 1, s. S. 33 - S. 34
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 3-6 września 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

169/242

Tytuł oryginału: Wyniki leczenia nowotworów złośliwych jamy ustnej w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Gdańsku
Tytuł angielski: Long-term results of treatment for patients with malignant neoplasms of oral cavity cancer : the experience of the Department of Maxillofacial Surgery of Gdańsk University
Autorzy: ANNA STARZYŃSKA, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, IGOR MICHAJŁOWSKI, JOANNA FILIPOWICZ.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2008; t. 25, supl. 1, s. S. 37 - S 38
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 3-6 września 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

170/242

Tytuł oryginału: Zachowanie się antygenów powierzchniowych CD3 i CD4 w skórnych chłoniakach T-komórkowych
Tytuł angielski: Behaviour of CD3 and CD4 receptors in cutaneous T-cell lymphoma
Autorzy: A. Grzanka, W. Placek, A. Grzanka, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2008; t. 25, supl. 1, s. S. 92 - S. 93
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 3-6 września 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

171/242

Tytuł oryginału: Zastosowanie imikwimodu w leczeniu śródnabłonkowego nowotworzenia prącia
Tytuł angielski: Imiquimod in the treatment of penile intraepithelial neoplasia
Autorzy: IGOR MICHAJŁOWSKI, JERZY MICHAJŁOWSKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, AGATA MACIEJEWSKA, MICHAŁ SOBJANEK, ADAM WŁODARKIEWICZ.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2008; t. 25, supl. 1, s. S. 36 - S 37
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 3-6 września 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

172/242

Tytuł oryginału: Znaczenie stężenia endoteliny 1 (ET-1) u osób z układową sklerodermią
Tytuł angielski: Significance of plasma endothelin-1 (ET-1) levels in patients with systemic sclerosis
Autorzy: HANNA ŁUGOWSKA-UMER, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, M. Zabłotna, IGOR MICHAJŁOWSKI, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2008; t. 25, supl. 1, s. S. 272 - S 273
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 3-6 września 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

173/242

Tytuł oryginału: Związek polimorfizmu genu cytochromu P-450 1A1 (CYP1A1) z trądzikiem pospolitym
Tytuł angielski: Association of CYP1A1 gene polymorphism and acne vulgaris
Autorzy: MICHAŁ SOBJANEK, M. Zabłotna, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ADAM WŁODARKIEWICZ, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2008; t. 25, supl. 1, s. S. 75 - S. 76
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 3-6 września 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

174/242

Tytuł oryginału: Agonista receptora toll-podobnego 7 w leczeniu bowenoid papulosis
Tytuł angielski: Toll-like receptor 7 agonist in the treatment of bowenoid
Autorzy: IGOR MICHAJŁOWSKI, JERZY MICHAJŁOWSKI, MARCIN MATUSZEWSKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, AGATA MACIEJEWSKA, A. Wilczek.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 6, s. 565-569, bibliogr. 38 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# bowenoid papulosis
# leczenie
# imikwimod

Angielskie hasła przedmiotowe:
# bowenoid papulosis
# treatment
# imiquimod

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

175/242

Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwhistaminowych w leczeniu chorób skóry u kobiet ciężarnych
Autorzy: HANNA ŁUGOWSKA-UMER, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 2 spec., s. 268
Uwagi: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Mikrostruktura skóry: pierwszy krok w rozumieniu dermatoz i podstaw leczenia", Mikołajki, 15-18 maja 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

176/242

Tytuł oryginału: Biofilm bakteryjny w owrzodzeniach podudzi: diagnostyka i możliwości terapeutyczne
Autorzy: WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ROMAN NOWICKI, M. Bartoszewicz.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 2 spec., s. 264
Uwagi: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Mikrostruktura skóry: pierwszy krok w rozumieniu dermatoz i podstaw leczenia", Mikołajki, 15-18 maja 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

177/242

Tytuł oryginału: 2-chlorodeoksyadenozyna w leczeniu pierwotnych chłoniaków skóry z komórek T w materiale Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AMG
Tytuł angielski: 2-chlorodeoxyadenosine as a treatment in cutaneous T-cell lymphomas at the Dermatological Departments of Medical Academy in Gdańsk
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, MAGDALENA TRZECIAK, AGATA MACIEJEWSKA, IGOR MICHAJŁOWSKI, HANNA ŁUGOWSKA-UMER.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 4, nr 95, s. 391-398, bibliogr. 32 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# 2-chlorodeoksyadenozyna
# chłoniaki pierwotne skórne T-komórkowe
# ziarniniak grzybiasty
# zespół Sézaryego

Angielskie hasła przedmiotowe:
# 2-chlorodeoxyadenosine
# cutaneous T-cell lymphomas
# mycosis fungoides
# Sézary syndrome

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

178/242

Tytuł oryginału: Choroba Bowena w materiale Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1997-2007
Tytuł angielski: Bowen's disease in material of Department of Dermatology, Venereology and Alergology Medical University of Gdańsk (1997-2007)
Autorzy: AGATA MACIEJEWSKA, IGOR MICHAJŁOWSKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, MAGDALENA TRZECIAK, ADAM WŁODARKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 5, s. 453-457, bibliogr. 22 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# choroba Bowena
# dystrybucja zmian

Angielskie hasła przedmiotowe:
# Bowen's disease
# site distribution

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

179/242

Tytuł oryginału: Częstość występowania świądu u pacjentów Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku
Autorzy: HANNA ŁUGOWSKA-UMER, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, M. Ryduchowska, IGOR MICHAJŁOWSKI, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 2 spec., s. 267
Uwagi: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Mikrostruktura skóry: pierwszy krok w rozumieniu dermatoz i podstaw leczenia", Mikołajki, 15-18 maja 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

180/242

Tytuł oryginału: Dermatofibrosarcoma protuberans : trudny problem diagnostyczny
Tytuł angielski: Dermatofibrosarcoma protuberans : difficult diagnostic problem
Autorzy: WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, IGOR MICHAJŁOWSKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, RAFAŁ PĘKSA, W. Placek.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 3, s. 305-308, bibliogr. 24 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# dermatofibrosarcoma protuberans
# diagnostyka
# leczenie chirurgiczne

Angielskie hasła przedmiotowe:
# dermatofibrosarcoma protuberans
# diagnosis
# surgical treatment

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

181/242

Tytuł oryginału: Diagnostyka chłoniaków pierwotnie skórnych: teraźniejszość i perspektywy
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 2 spec., s. 264
Uwagi: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Mikrostruktura skóry: pierwszy krok w rozumieniu dermatoz i podstaw leczenia", Mikołajki, 15-18 maja 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

182/242

Tytuł oryginału: Leczenie chłoniaków skóry na przestrzeni lat: doświadczenia własne w obliczu Europejskiego Konsensusu EORTC 2004
Autorzy: MAGDALENA TRZECIAK, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, AGATA MACIEJEWSKA, K. Nowak, HANNA ŁUGOWSKA-UMER, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 2 spec., s. 267-268
Uwagi: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Mikrostruktura skóry: pierwszy krok w rozumieniu dermatoz i podstaw leczenia", Mikołajki, 15-18 maja 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

183/242

Tytuł oryginału: Łuszczyca kropelkowata : odrębności kliniczno-patogenetyczne
Tytuł angielski: Guttate psoriasis : pathogenetic and clinical distinctions
Autorzy: AGATA MACIEJEWSKA, ANETA SZCZERKOWSKA-DOBOSZ, IGOR MICHAJŁOWSKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 3, s. 329-333, bibliogr. 25 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# łuszczyca kropelkowata
# superantygeny
# HLA-Cw06

Angielskie hasła przedmiotowe:
# guttate psoriasis
# superantigens
# HLA-Cw06

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

184/242

Tytuł oryginału: Porfiria mieszana : opis przypadku
Tytuł angielski: Variegate porphyria : case report
Autorzy: AGATA MACIEJEWSKA, IGOR MICHAJŁOWSKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, M. Trzeciak.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 6, s. 553-557, bibliogr. 15 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# porfiria mieszana
# ostre porfirie wątrobowe

Angielskie hasła przedmiotowe:
# variegate porphyria
# acute hepatic porphyria

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

185/242

Tytuł oryginału: Porfiria mieszana : trudności diagnostyczne
Autorzy: AGATA MACIEJEWSKA, IGOR MICHAJŁOWSKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, I. Żelazny, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 2 spec., s. 265-266
Uwagi: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Mikrostruktura skóry: pierwszy krok w rozumieniu dermatoz i podstaw leczenia", Mikołajki, 15-18 maja 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

186/242

Tytuł oryginału: Rentgenoterapia efektywną metodą leczenia ziarniniaka grzybiastego : opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Tytuł angielski: Roentgenotherapy still effective in mycosis fungoides : case report and literature review
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, MAGDALENA TRZECIAK, ELŻBIETA JASIEL-WALIKOWSKA, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, MICHAŁ SOBJANEK, W. Placek, ANDRZEJ ROSZKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 1, s. 51-58, bibliogr. 15 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# ziarniniak grzybiasty
# rentgenoterapia
# chłoniak pierwotnie skórny T-komórkowy

Angielskie hasła przedmiotowe:
# mycosis fungoides
# roentgenotherapy
# cutaneous T-cell lymphoma (CTCL)

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

187/242

Tytuł oryginału: Rogowacenie słoneczne : stan przednowotworowy czy wczesny rak kolczystokomórkowy ?
Tytuł angielski: Keratosis solaris : precancerous condition or early squamous cell carcinoma?
Autorzy: ADAM WŁODARKIEWICZ, IGOR MICHAJŁOWSKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, MICHAŁ SOBJANEK, ANITA PAWŁOWSKA, RAFAŁ PĘKSA.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 2 spec., s. 216-220, bibliogr. 18 poz., streszcz. pol., ang.
Charakt. formalna: ARP
Punktacja ministerstwa: 4.000

188/242

Tytuł oryginału: Rola interleukiny 31 w świądzie
Tytuł angielski: The role of interleukin 31 in pruritus
Autorzy: WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, ROMAN NOWICKI, ELŻBIETA GRUBSKA-SUCHANEK, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, MAGDALENA TRZECIAK, IGOR MICHAJŁOWSKI, H. Ługowska-Umer, MICHAŁ SOBJANEK.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 6, s. 571-573, bibliogr. 23 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# świąd
# atopowe zapalenie skóry
# IL-31

Angielskie hasła przedmiotowe:
# pruritus
# atopic dermatitis
# IL-31

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

189/242

Tytuł oryginału: Wczesne wykrywanie i leczenie leukoplakii jamy ustnej jako podstawa prewencji rozwoju raka kolczystokomórkowego
Tytuł angielski: The early diagnosis and treatment of oral leukoplakia as the base of oral squamous cell carcinoma prevention
Autorzy: ADAM WŁODARKIEWICZ, IGOR MICHAJŁOWSKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, MICHAŁ SOBJANEK, ANITA PAWŁOWSKA, RAFAŁ PĘKSA.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 2 spec., s. 210-215, bibliogr. 19 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# leukoplakia jamy ustnej
# wczesne wykrywanie
# leczenie
# jama ustna
# rak kolczystokomórkowy
# prewencja

Angielskie hasła przedmiotowe:
# oral leukoplakia
# early diagnosis
# therapy
# oral cavity
# squamous cell carcinoma
# prevention

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

190/242

Tytuł oryginału: Włosy dysplastyczne w wybranych typach łysienia
Autorzy: P. Szlązak, T. Iwanowski, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 2 spec., s. 269
Uwagi: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Mikrostruktura skóry: pierwszy krok w rozumieniu dermatoz i podstaw leczenia", Mikołajki, 15-18 maja 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

191/242

Tytuł oryginału: Zespół nakładania liszaja płaskiego i tocznia rumieniowatego
Autorzy: HANNA ŁUGOWSKA-UMER, IGOR MICHAJŁOWSKI, MAGDALENA TRZECIAK, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK.
Źródło: Przegl. Dermatol.2008; t. 95, nr 2 spec., s. 265
Uwagi: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Mikrostruktura skóry: pierwszy krok w rozumieniu dermatoz i podstaw leczenia", Mikołajki, 15-18 maja 2008 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

192/242

Tytuł oryginału: Kontaktowe zapalenie skóry wywołane kosmetykami do paznokci
Tytuł angielski: Contact dermatitis caused by nail cosmetics
Autorzy: M[ICHAŁ] SOBJANEK, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, H[ANNA] ŁUGOWSKA-UMER, M[AGDALENA] TRZECIAK, W[IOLETTA] MĘDRZYCKA-DĄBROWSKA, W[IOLETTA] BARAŃSKA-RYBAK.
Źródło: W: Współczesna terapia dermatoz alergicznych / pod red. ROMANA NOWICKIEGO
Adres wydawniczy: Gdańsk : Firma AS Consulting - Łódź, 2008
Opis fizyczny: S. 127-130 : Bibliogr. 7 poz., streszcz. pol., ang.
ISBN: 978-83-61738-00-8
Polskie hasła przedmiotowe:
# kontaktowe zapalenie skóry
# kosmetyki do paznokci
# sztuczne paznokcie

Angielskie hasła przedmiotowe:
# contact dermatitis
# nail cosmetics
# artificial nails

Charakt. formalna: RKS
Język publikacji: POL

193/242

Tytuł oryginału: Leczenie świądu - nieustającym wyzwaniem
Autorzy: H[ANNA] ŁUGOWSKA-UMER, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, A[LEKSANDRA] WILKOWSKA, R[OMAN] NOWICKI, I[GOR] MICHAJŁOWSKI, I. Żelazny, E[LIZA] MISZKOWSKA, W[IOLETTA] BARAŃSKA-RYBAK, M[AGDALENA] TRZECIAK, M[ICHAŁ] SOBJANEK, M. Ryduchowska.
Źródło: W: Współczesna terapia dermatoz alergicznych / pod red. ROMANA NOWICKIEGO
Adres wydawniczy: Gdańsk : Firma AS Consulting - Łódź, 2008
Opis fizyczny: S. 93-101 : Bibliogr. 31 poz., streszcz. pol., ang.
ISBN: 978-83-61738-00-8
Polskie hasła przedmiotowe:
# świąd
# leczenie
# neuromediatory
# dermatozy ciążowe

Angielskie hasła przedmiotowe:
# itch
# therapies
# neuromediator
# dermatoses of pregnancy

Charakt. formalna: RKS
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 3.000

194/242

Tytuł oryginału: Linijna IgA dermatoza pęcherzowa indukowana przez leki
Tytuł angielski: Drug-induced linear IgA bullous disease
Autorzy: I[GOR] MICHAJŁOWSKI, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, W[IOLETTA] BARAŃSKA-RYBAK, M[ICHAŁ] SOBJANEK, M[ARIA] MICHAJŁOWSKA, H[ANNA] ŁUGOWSKA-UMER, M[AGDALENA] TRZECIAK.
Źródło: W: Współczesna terapia dermatoz alergicznych / pod red. ROMANA NOWICKIEGO
Adres wydawniczy: Gdańsk : Firma AS Consulting - Łódź, 2008
Opis fizyczny: S. 391-399 : Bibliogr. 47 poz., streszcz. pol., ang.
ISBN: 978-83-61738-00-8
Polskie hasła przedmiotowe:
 
dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska Wojdyło, prof. nadzw. GUMed,  Gdynia ul. Batalionów Chłopskich 24;
tel
(058) 661-61-92, 607-297-835