101/242

Tytuł oryginału: Remicade w leczeniu nasilonych postaci łuszczycy : doświadczenia własne
Autorzy: A[LEKSANDRA] WILKOWSKA, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, I[ZABELA] ŻELAZNY, R[OMAN] NOWICKI.
Źródło: W: III Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Ustka, 8-11.02.2007
Adres wydawniczy: S. 32
ISBN: ISBN 83-60101-85-X
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

102/242

Tytuł oryginału: Rola superantygenów Staphylococcus aureus w erytrodermii w przebiegu chorób nowotworowych i zapalnych
Autorzy: W[IOLETTA] BARAŃSKA-RYBAK, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, M[AGDALENA] TRZECIAK, R[OMAN] NOWICKI.
Źródło: W: III Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Ustka, 8-11.02.2007
Adres wydawniczy: S. 77-78
ISBN: ISBN 83-60101-85-X
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

103/242

Tytuł oryginału: Zaburzenia metabolizmu lipidów naskórkowych u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry
Autorzy: P. Szlązak, T. Iwanowski, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: III Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Ustka, 8-11.02.2007
Adres wydawniczy: S. 26-27
ISBN: ISBN 83-60101-85-X
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

104/242

Tytuł oryginału: Zastosowanie pimekrolimusu i takrolimusu w leczeniu zespołu Nethertona
Autorzy: A. Cegielska, A[LEKSANDRA] SIEDLEWICZ, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: III Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Ustka, 8-11.02.2007
Adres wydawniczy: S. 91-92
ISBN: ISBN 83-60101-85-X
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

105/242

Tytuł oryginału: Czynniki genetyczne w etiopatogenezie trądziku pospolitego
Tytuł angielski: Genetic factors in aetiopathogenesis of acne vulgaris
Autorzy: MICHAŁ SOBJANEK, M. Zabłotna, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, IGOR MICHAJŁOWSKI.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2007; t. 24, nr 4, s. 183-187, bibliogr. 26 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# trądzik pospolity
# czynniki genetyczne

Angielskie hasła przedmiotowe:
# acne vulgaris
# genetic factors

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

106/242

Tytuł oryginału: Diagnostyka genetyczna chłoniaków T-komórkowych pierwotnie wywodzących się ze skóry : Cz. 2. Znaczenie aberracji chromosomowych w diagnostyce i patogenezie chłoniaków T-komórkowych skóry
Tytuł angielski: The genetic diagnostics of primary cutaneous T-cell lymphomas : P. 2. The role of chromosomal aberrations in diagnostics and pathogenesis of primary cutaneous T-cell lymphomas
Autorzy: BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, M. Zabłotna, J. Gleń, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2007; t. 24, z. 4, s. 157-164, bibliogr. 47 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# CTCL
# TCR
# aberracje chromosomowe
# klon
# rozrost monoklonalny

Angielskie hasła przedmiotowe:
# CTCL
# TCR
# chromosomal aberrations
# clone
# monoclonal proliferation

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

107/242

Tytuł oryginału: Diagnostyka genetyczna chłoniaków T-komórkowych pierwotnie wywodzących się ze skóry : Cz. 1. Zastosowanie analizy rearanżacji genu receptora TCR w diagnostyce chłoniaków pierwotnie skórnych z komórek T
Tytuł angielski: The genetic diagnostics of primary cutaneous T-cell lymphomas : P. 1. Application of TCR gene rearrangement analysis in diagnostics of cutaneous T-cell lymphomas
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, M. Zabłotna, J. Gleń, W. Placek.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2007; t. 24, z. 4, s. 151-156, bibliogr. 56 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# CTCL
# TCR
# aberracje chromosomowe
# klon
# rozrost monoklonalny

Angielskie hasła przedmiotowe:
# CTCL
# TCR
# chromosomal aberration
# clone
# monoclonality

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

108/242

Tytuł oryginału: Diagnostyka genetyczna chłoniaków T-komórkowych pierwotnie wywodzących się ze skóry : Cz. 3. Porównanie częstości występowania nieprawidłowych klonów komórkowych w chłoniakach T-komórkowych skóry analizowanych za pomocą badania molekularnego z zastosowaniem analizy rearanżacji genów TCRγ i metody cytogenetycznej
Tytuł angielski: The genetic diagnostics of primary cutaneous T-cell lymphomas : P. 3. The comparison of abnormal cell clone incidence in cutaneous T-cell lymphomas using molecular method of TCRγ rearrangement and cytogenetic techniques
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, J. Gleń, M. Zabłotna, W. Placek, W. Silny, A. Wąsik, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2007; t. 24, z. 4, s. 165-170, bibliogr. 34 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# CTCL
# TCR
# aberracje chromosomalne
# klon
# rozrost monoklonalny

Angielskie hasła przedmiotowe:
# CTCL
# TCR
# chromosomal aberrations
# clone
# monoclonal proliferation

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

109/242

Tytuł oryginału: Różnorodność obrazu klinicznego linijnej IgA dermatozy pęcherzowej (LABD) w materiale Pracowni Immunodermatologii i Serologii Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku
Tytuł angielski: Heterogeneity of clinical features on linear IgA bullous dermatosis (LABD) in the materials of the Laboratory of Immunodermatology and Serology in the Dermatology Department Medical University of Gdańsk
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, M. Sztaba-Kania, MICHAŁ SOBJANEK, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2007; t. 24, nr 2, s. 82-88, bibliogr. 43 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# linijna IgA dermatoza pęcherzowa
# LABD
# obraz kliniczny

Angielskie hasła przedmiotowe:
# linear IgA bullous dermatosis
# LABD
# clinical feature

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

110/242

Tytuł oryginału: Związek polimorfizmu genu cytochromu P-450 1A1 (CYP1A1) z trądzikiem pospolitym : wyniki wstępne
Tytuł angielski: Polymorphism in cytochrome P-450 (CYP1A1) in acne vulgaris : preliminary study
Autorzy: MICHAŁ SOBJANEK, M. Zabłotna, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ADAM WŁODARKIEWICZ, P. Szlązak, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO.
Źródło: Postępy Dermatol. Alergol.2007; t. 24, nr 2, s. 69-72, bibliogr. 17 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# trądzik pospolity
# retinoidy
# cytochrom P-450
# polimorfizm

Angielskie hasła przedmiotowe:
# acne vulgaris
# retinoids
# CYP
# polymorphism

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

111/242

Tytuł oryginału: Diagnostyka erytrodermicznych postaci chłoniaków pierwotnie skórnych z komórek T w obliczu uznanego algorytmu postępowania : doniesienia literaturowe i materiał własny Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AMG w latach 2000-2006
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, MAGDALENA TRZECIAK, I. Żelazny, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol.2007; t. 94, nr 2 spec., s. 341
Uwagi: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe : Dermatologia - patomechanizm chorób skóry a nowoczesne metody leczenia, Wisła, 26-29 kwietnia 2007 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

112/242

Tytuł oryginału: Dyskeratoza wrodzona : dziedziczna choroba związana z mutacją genu telomerazy ze zwiększoną skłonnością do występowania nowotworów : przypadek rodzinnego występowania
Autorzy: ELŻBIETA JASIEL-WALIKOWSKA, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, MAGDALENA LANGE, G. Jezierski, KRZYSZTOF ŁUKASZUK, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol.2007; t. 94, nr 2 spec., s. 350
Uwagi: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe : Dermatologia - patomechanizm chorób skóry a nowoczesne metody leczenia, Wisła, 26-29 kwietnia 2007 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

113/242

Tytuł oryginału: Ekspresja antygenów powierzchniowych CD3 i CD4 limfocytów T w skórnych chłonniakach T-komórkowych
Tytuł angielski: Expression of CD3 and CD4 antigens on lymphocytes in patients with cutaneous T-cell lymphoma
Autorzy: A. Grzanka, W[ALDEMAR] PLACEK, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, A. Grzanka.
Źródło: Przegl. Dermatol.2007; t. 94, nr 1, supl., s. 109
Uwagi: Konferencja Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódż, 9-10 marca 2007 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

114/242

Tytuł oryginału: Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego 9-10 III 2007 r.
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK.
Źródło: Przegl. Dermatol.2007; t. 94, nr 4, s. 531-533
Charakt. formalna: SPR
Język publikacji: POL

115/242

Tytuł oryginału: Hodowla nowotworowych komórek T w chłoniakach pierwotnie skórnych z komórek T : nieustające wyzwanie
Tytuł angielski: The neoplastic T cells' culture in cutaneous T cell lymphomas : never ending challenge
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, P. Speuser, T. Tüting.
Źródło: Przegl. Dermatol.2007; t. 94, nr 4, s. 495-499, bibliogr. 13 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# zespół Sezary'ego
# hodowla komórkowa
# IL-2
# IL-7
# IL-4
# GM-CSF
# komórki dendrytyczne

Angielskie hasła przedmiotowe:
# Sezary syndrome
# cell culture
# IL-2
# IL-7
# IL-4
# GM-CSF
# dendritic cells

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

116/242

Tytuł oryginału: Kliniczno-etiologiczne studium 104 przypadków erytrodermii
Tytuł angielski: Clinico-etiologic study of 104 cases of erythroderma
Autorzy: M[AGDALENA] TRZECIAK, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, I. Żelazny, W[IOLETTA] BARAŃSKA-RYBAK.
Źródło: Przegl. Dermatol.2007; t. 94, nr 1, supl., s. 132-133
Uwagi: Konferencja Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódż, 9-10 marca 2007 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

117/242

Tytuł oryginału: Skuteczna rentgenoterapia guza powieki dolnej oka prawego oraz przedramienia lewego z następowym leczeniem metodą tuszy RTG w stadium IIB ziarniniaka grzybiastego : prezentacja przypadku
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ELŻBIETA JASIEL-WALIKOWSKA, W. Placek, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol.2007; t. 94, nr 2 spec., s. 353
Uwagi: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe : Dermatologia - patomechanizm chorób skóry a nowoczesne metody leczenia, Wisła, 26-29 kwietnia 2007 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

118/242

Tytuł oryginału: Sukcesy i porażki leczenia 2-chlorodeoksyadenozyną (2-CDA) pacjentów z chłoniakami pierwotnie skórnymi z komórek T (CTCL) w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AMG
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ELŻBIETA JASIEL-WALIKOWSKA, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Przegl. Dermatol.2007; t. 94, nr 2 spec., s. 353-354
Uwagi: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe : Dermatologia - patomechanizm chorób skóry a nowoczesne metody leczenia, Wisła, 26-29 kwietnia 2007 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

119/242

Tytuł oryginału: Związek polimorfizmu genu cytochromu P-450 1A1 (CYP1A1) z trądzikiem pospolitym : wyniki wstępne
Tytuł angielski: The polymorphism in the cytochrome P-450 (CYP1A1) in acne vulgaris : preliminary study
Autorzy: M[ICHAŁ] SOBJANEK, M. Zabłotna, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Przegl. Dermatol.2007; t. 94, nr 1, supl., s. 106-107
Uwagi: Konferencja Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódż, 9-10 marca 2007 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG

120/242

Tytuł oryginału: Choroby skóry w okresie ciąży
Tytuł angielski: Dermatoses of pregnency
Autorzy: MICHAŁ SOBJANEK, WIOLETTA MĘDRZYCKA-DĄBROWSKA, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, HANNA ŁUGOWSKA-UMER, P. Szlązak, ANETA SZCZERKOWSKA-DOBOSZ.
Źródło: W: Wyzwania współczesnego położnictwa / Praca zbior. pod red. BOGUMIŁY KIEŁBRATOWSKIEJ, WIESŁAWY ŁYSIAK-SZYDŁOWSKIEJ, KRZYSZTOFA PREISA
Adres wydawniczy: Pelplin : Bernardinum, 2007
Opis fizyczny: S. 105-110 : Streszcz. ang.
ISBN: 978-83-7380-484-5
Charakt. formalna: RKS
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 3.000

121/242

Tytuł oryginału: CD3 and CD4 receptors in CD3 CD4 positive cells in mycosis fungoides patients
Autorzy: A. A. Grzanka, W. Placek, A. Grzanka, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: 17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology : "Understanding new developments for better care", Paris, 17-21 September 2008 : abstracts
Opis fizyczny: Abs. FP0404
Uwagi: CD-ROM
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: ENG

122/242

Tytuł oryginału: CYP1A1 gene polymorphism as a potential genetic factor in aetiopathogenesis of acne vulgaris : [Dokument elektroniczny]
Autorzy: M[ICHAŁ] SOBJANEK, M. Zabłotna, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, B[OGUSŁAW] NEDOSZYTKO, A[DAM] WŁODARKIEWICZ.
Źródło: W: 17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology : "Understanding new developments for better care", Paris, 17-21 September 2008 : abstracts
Opis fizyczny: Abs. FP0044
Uwagi: CD-ROM
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: ENG

123/242

Tytuł oryginału: The comparison of abnormal cell clones incidence in cutaneous T cell lymphomas using TCR gamma gene rearrangement and cytogenetic techniques
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, M. Zabłotna, J. Gleń, W. Placek, J. Szczepietowski, A. Wąsik, W. Silny, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: W: 4th International Symposium on the Biology and Immunology of Cutaneous Lymphomas, Berlin, Germany, 10-12 January 2008 : scientific programme, abstracts
Opis fizyczny: S. 89
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: ENG

124/242

Tytuł oryginału: Detection of Chlamydia pneumoniae in peripheral blood cells of cutaneous T cell lymphoma patients using nested PCR methods
Autorzy: B[OGUSŁAW] NEDOSZYTKO, M. Zabłotna, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, P[IOTR] WIERZBICKI, M[ICHAŁ] WOŹNIAK, J[ERZY] NOWAK, W. Silny, J. Szepietowski, A. Wąsik, J[ADWIGA] ROSZKIEWICZ.
Źródło: W: 4th International Symposium on the Biology and Immunology of Cutaneous Lymphomas, Berlin, Germany, 10-12 January 2008 : scientific programme, abstracts
Opis fizyczny: S. 96
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: ENG

125/242

Tytuł oryginału: Still challenging the diagnostics of erythrodermic cutaneous T-cell lymphomas
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, MAGDALENA TRZECIAK, HANNA ŁUGOWSKA-UMER, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: W: 4th International Symposium on the Biology and Immunology of Cutaneous Lymphomas, Berlin, Germany, 10-12 January 2008 : scientific programme, abstracts
Opis fizyczny: S. 102
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: ENG

126/242

Tytuł oryginału: Niezwykły przypadek raka podstawnokomórkowego torbielowatego twarzy
Tytuł angielski: Unusual case of basal cell carcinoma of the face
Autorzy: IGOR MICHAJŁOWSKI, ADAM WŁODARKIEWICZ, MICHAŁ SOBJANEK, JACEK TOBOŁA, MAREK URBAN, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: Dermatol. Estet.2008; vol. 10, nr 2, s. 86-89, bibliogr. 9 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# rak podstawnokomórkowy
# diagnostyka
# leczenie

Angielskie hasła przedmiotowe:
# basal cell carcinoma
# diagnostic
# treatment

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 2.000
   


127/242

Tytuł oryginału: Erytrodermia : analiza kliniczna i etiologiczna u 90 chorych
Tytuł angielski: Erythroderma : a clinico-etiologic analysis of 90 cases
Autorzy: M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, I. Michajłowski, MAGDALENA TRZECIAK, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, I. Żelazny, AGATA MACIEJEWSKA-RADOMSKA, H. Ługowska-Umer, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: Dermatol. Klin.2008; t. 10, nr 4, s. 191-194, bibliogr. 17 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# erytrodermia
# atopowe zapalenie skóry
# wyprysk
# chłoniak pierwotnie skórny
# zespół Sezary'ego

Angielskie hasła przedmiotowe:
# erythroderma
# atopic dermatitis
# eczema
# primary cutaneous lymphoma
# Sezary syndrome

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000
   


128/242

Tytuł oryginału: Miejscowe leczenie balanitis plasmacellularis za pomocą 0,1%tarkolimusu : opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Tytuł angielski: Topical treatment of plasma cell balanitis with tacrolimus 0.1% : case report and review od the literature
Autorzy: IGOR MICHAJŁOWSKI, JERZY MICHAJŁOWSKI, MARCIN MATUSZEWSKI, ADAM WŁODARKIEWICZ, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, MICHAŁ SOBJANEK.
Źródło: Dermatol. Klin.2008; t. 10, nr 1, s. 25-28, bibliogr. 39 poz., streszcz. pol., ang.
Polskie hasła przedmiotowe:
# choroby prącia
# zapalenie żołędzi
# leczenie

Angielskie hasła przedmiotowe:
# penile disease
# balanitis
# therapy

Charakt. formalna: ARP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000
   


129/242

Tytuł oryginału: Identyfikacja szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od pacjentów z czyracznością nawrotową przy pomocy techniki PCR ADSRRS-fingerprinting
Autorzy: WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, ROMAN NOWICKI, IGOR MICHAJŁOWSKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ANNA STARZYŃSKA, KATARZYNA MACIEJEWSKA, BARBARA DROGOSZEWSKA, ADAM WŁODARKIEWICZ.
Źródło: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii", Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008 : streszczenia
Opis fizyczny: S. 377
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

130/242

Tytuł oryginału: Potencjalna rola peptydów antydrobnoustrojowych w czyraczności nawrotowej
Autorzy: WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, ROMAN NOWICKI, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, IGOR MICHAJŁOWSKI, ANNA STARZYŃSKA, KATARZYNA MACIEJEWSKA, BARBARA DROGOSZEWSKA, ADAM WŁODARKIEWICZ.
Źródło: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii", Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008 : streszczenia
Opis fizyczny: S. 378
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

131/242

Tytuł oryginału: Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w chłoniakach jamy ustnej i nosowej
Autorzy: M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, J[OLANTA] KOTOWICZ-KADYSZEWSKA, K[ATARZYNA] MACIEJEWSKA, W[IOLETTA] BARAŃSKA-RYBAK, I[GOR] MICHAJŁOWSKI, J[ADWIGA] ROSZKIEWICZ, A[DAM] WŁODARKIEWICZ.
Źródło: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa : "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii", Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008
Opis fizyczny: S. 126
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

132/242

Tytuł oryginału: Leczenie świądu nieustającym wyzwaniem
Autorzy: H[ANNA] ŁUGOWSKA-UMER, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, A[LEKSANDRA] WILKOWSKA, R[OMAN] NOWICKI, I[GOR] MICHAJŁOWSKI, M[AGDALENA] TRZECIAK, E[LIZA] MISZKOWSKA.
Źródło: W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Słupsk-Ustka, 7-10.02.2008
Adres wydawniczy: S. 57-58
Polskie hasła przedmiotowe:
# świąd
# neuropeptydy
# terapia

Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

133/242

Tytuł oryginału: Linijna IgA dermatoza indukowana przez leki
Autorzy: I[GOR] MICHAJŁOWSKI, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, W[IOLETTA] BARAŃSKA-RYBAK, M[ICHAŁ] SOBJANEK, M. Michajłowska, H[ANNA] ŁUGOWSKA-UMER, M[AGDALENA] TRZECIAK.
Źródło: W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Słupsk-Ustka, 7-10.02.2008
Adres wydawniczy: S. 43-44
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

134/242

Tytuł oryginału: Pokrzywka naczyniowa : opis przpadku
Autorzy: M[AGDALENA] TRZECIAK, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, W[IOLETTA] BARAŃSKA-RYBAK, H[ANNA] ŁUGOWSKA-UMER, I[GOR] MICHAJŁOWSKI, M[ICHAŁ] SOBJANEK.
Źródło: W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Słupsk-Ustka, 7-10.02.2008
Adres wydawniczy: S. 42-43
Polskie hasła przedmiotowe:
# pokrzywka naczyniowa
# zespół Wellsa
# zapalenie tkanki podskórnej
# leukocytoklasyczne zapalenie naczyń

Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

135/242

Tytuł oryginału: Reakcje polekowe po penicylinach ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z łuszczycą
Autorzy: M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, E[LŻBIETA] GRUBSKA-SUCHANEK, M[AGDALENA] TRZECIAK, W[IOLETTA] BARAŃSKA-RYBAK, H[ANNA] ŁUGOWSKA-UMER, I[GOR] MICHAJŁOWSKI, M[ICHAŁ] SOBJANEK, AGATA MACIEJEWSKA.
Źródło: W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Słupsk-Ustka, 7-10.02.2008
Adres wydawniczy: S. 58
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

136/242

Tytuł oryginału: Rola interleukiny 31 w świądzie w atopowym zapaleniu skóry
Autorzy: W[IOLETTA] BARAŃSKA-RYBAK, R[OMAN] NOWICKI, E[LŻBIETA] GRUBSKA-SUCHANEK, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, M[AGDALENA] TRZECIAK, I[GOR] MICHAJŁOWSKI, H[ANNA] ŁUGOWSKA-UMER, M[ICHAŁ] SOBJANEK.
Źródło: W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Słupsk-Ustka, 7-10.02.2008
Adres wydawniczy: S. 62-63
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

137/242

Tytuł oryginału: Świąd w dermatozach nie tylko alergicznych
Autorzy: H[ANNA] ŁUGOWSKA-UMER, E[LŻBIETA] GRUBSKA-SUCHANEK, R[OMAN] NOWICKI, M. Ryduchowska, I[GOR] MICHAJŁOWSKI, W[IOLETTA] BARAŃSKA-RYBAK, M[AGDALENA] TRZECIAK, M[ICHAŁ] SOBJANEK, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Słupsk-Ustka, 7-10.02.2008
Adres wydawniczy: S. 57
Polskie hasła przedmiotowe:
# świąd
# etiopatogeneza
# alergiczne choroby skóry

Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

138/242

Tytuł oryginału: Wyprysk kontaktowy aparatu paznokciowego : nowy problem medyczny
Autorzy: M[ICHAŁ] SOBJANEK, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, I[GOR] MICHAJŁOWSKI, H[ANNA] ŁUGOWSKA-UMER, M[AGDALENA] TRZECIAK, W[IOLETTA] MĘDRZYCKA-DĄBROWSKA.
Źródło: W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Słupsk-Ustka, 7-10.02.2008
Adres wydawniczy: S. 44
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL

139/242

Tytuł oryginału: Clinical and immunopathological heterogeneity of 22 cases of linear IgA bullous dermatosis
Autorzy: M[ICHAŁ] SOBJANEK, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, M. Sztaba-Kania, W[IOLETTA] BARAŃSKA-RYBAK, A[GATA] MACIEJEWSKA, A[DAM] WŁODARKIEWICZ.
Źródło: J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.2008; vol. 22, nr 9, s. 1131, bibliogr. 5 poz.
Charakt. formalna: LDR
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.276
Punktacja ministerstwa: 20.000

140/242

Tytuł oryginału: Successful treatment of Melkersson-Rosenthal syndrome with dapsone and triamcinolone injections
Autorzy: M[ICHAŁ] SOBJANEK, A[DAM] WŁODARKIEWICZ, I. Żelazny, R[OMAN] NOWICKI, I[GOR] MICHAJŁOWSKI, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.2008; vol. 22, s. 1028-1029, bibliogr. 6 poz.
Charakt. formalna: LDR
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.276
Punktacja ministerstwa: 20.000

141/242

Tytuł oryginału: Pierwotne chłoniaki skóry / pod red. MAŁGORZATY SOKOŁOWSKIEJ-WOJDYŁO, JADWIGI ROSZKIEWICZ
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008
Opis fizyczny: 132 s. : il., tab.; 24 cm - Bibliogr. 275 poz.
ISBN: 978-83-7563-048-0
Charakt. formalna: RED
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 3.000

142/242

Tytuł oryginału: Endothelin receptor blockers protect against ischemia/reperfusion impairment of gastrointestinal motility in rats
Autorzy: H[ANNA] ŁUGOWSKA-UMER, A. Umer, J[ACEK] SEIN ANAND, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, A[DAM] WŁODARKIEWICZ, R[OMAN] P. KOROLKIEWICZ.
Źródło: Pharmacol. Res.2008; vol. 57, s. 413-418, bibliogr. 31 poz., streszcz. ang.
Angielskie hasła przedmiotowe:
# endothelins
# ischemia reperfusion
# gastrointestinal motility rats

Charakt. formalna: ARZ
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.287
Punktacja ministerstwa: 24.000

143/242

Tytuł oryginału: Badania cytogenetyczne pierwotnych chłoniaków skóry
Autorzy: BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO.
Źródło: W: Pierwotne chłoniaki skóry / pod red. MAŁGORZATY SOKOŁOWSKIEJ-WOJDYŁO, JADWIGI ROSZKIEWICZ
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008
Opis fizyczny: S. 57-64
ISBN: 978-83-7563-048-0
Charakt. formalna: RKS
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 3.000

144/242

Tytuł oryginału: Badania immunohistochemiczne pierwotnych chłoniaków skóry
Autorzy: MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, GRAŻYNA KOBIERSKA-GULIDA, JADWIGA ROSZKIEWICZ.
Źródło: W: Pierwotne chłoniaki skóry / pod red. MAŁGORZATY SOKOŁOWSKIEJ-WOJDYŁO, JADWIGI ROSZKIEWICZ
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008
Opis fizyczny: S. 39-43
ISBN: 978-83-7563-048-0
Charakt. formalna: RKS
Język publikacji: POL

145/242
 
dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska Wojdyło, prof. nadzw. GUMed,  Gdynia ul. Batalionów Chłopskich 24;
tel
(058) 661-61-92, 607-297-835