NAGRODA REKTORA GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Prof. dr hab. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przyznał pracownikom naukowym Uczelni coroczne nagrody indywidualne i zespołowe za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne oraz za rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Uroczystość odbyła się 19 grudnia 2009 roku w Atheneum Gedanense Novum. Dr n med Małgorzata Sokołowska-Wojdyło otrzymała Nagrodę Rektora GUM I stopnia wraz z zespołem (Prof. Jadwiga Roszkiewicz, Prof. Waldemar Placek i in.)  w kategorii osiagnięć dydaktycznych za książkę Pierwotne Chłoniaki Skóry. 
 
dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska Wojdyło, prof. nadzw. GUMed,  Gdynia ul. Batalionów Chłopskich 24;
tel
(058) 661-61-92, 607-297-835